Anglista

Anglický jazyk je v mnoha ohledech jednodušší než čeština, přesto anglická gramatika má některá úskalí, která musíme překonat. Mezi ty najčastěji zmiňované patří anglické časy, kterých je poněkud více, než těch českých. Ani ty však při správné vysvětlení a troše tréninku nebudou stát v cestě vaší snahy dosáhnout v angličtině co nejlepší úrovně.

Dostatečná slovní zásoba zásadním je klíčem. Zvládnout anglická slovíčka z různých tématických okruhů je nezbytná podmínka k získání schopnosti porozumět angličtině a být schopen anglicky něco sdělit. Kdo nezná gramatiku, bude mluvit s chybami, ale kdo nemá žádnou slovní zásobu, ten je v mnohem komplikovanější situaci. Na druhou stranu, naučit se základní slovíčka a fráze zase tolik času nezabere.

Angličtina je krásný, melodický jazyk, nicméně anglická výslovnost se docela liší od té české. Po troše tréninku se naštěstí i anglická výslovnost dá zvládnout. Ve skutečnosti ji zvládnete rychleji než anglický přízvuk a větnou melodii. Zpravidla čím dříve člověk s anglickou výslovností začne, tím snadněji ji zvládne.

Drobný zádrhel na začátku představuje skutečnost, že v angličtině v podstatě jinak píšeme, a jinak čteme. Čtení nám výrazně usnadní zvládnutá anglická abeceda, případně alespoň pasivně zvládnutá fonetická abeceda. Při bližším pohledu zjistíme, že zase až tolik nepravidelností v sobě ten anglický písemný projev neskrývá.

Zejména angličtináři na pokročilé úrovni ocení dostupné originální anglické knihy online. Pro začátečníky a mírně pokročilé je vítaným pomocníkem zjednodušená četba původních děl, tzv. graded readers.

Důležitou oblastí vzdělávání je angličtina pro děti, která je však příliš často komerčně orientovaná a cílená na ochotu rodičů investovat do dnes velmi důležité znalosti anglického jazyka. Zde vám zdarma poradíme, jak dětem otevřít cestu k angličtině, což jim při následném vzdělávání ušetří nemalé mozkové kapacity, které budou moci využít v jiných předmětech.

Často hledané

Anglista www.anglista.cz
Portál příznivců anglického jazyka, užitečného to nástroje nejen při cestování, shánění informací o čemkoli nebo při ucházení se o dobré pracovní místo.

Angličtina online

Anglický jazyk hýbe světem, ale pro nemalé množství lidí není snadné se jej naučit. Pokusili jsme se zde shrnout nejdůležitější oblasti z anglické gramatiky, významné okruhy slovní zásoby v podobě sad anglických slovíček, pravidla výslovnosti anglického jazyka, ale i tak základní věci jako je například anglická abeceda.

Protože se snažíme pokrýt všechny úrovně anglického jazyka (A0, A1, A2, B1, B2, C1, C2), tedy od začátečníků, přes pokročilé - máme zde i postupně se rozšiřující nabídku zdarma online přístupných anglických knih.

Angličtina online dokáže pokrýt všechny základní potřeby při budování dovedností úspěšného uživatele anglického jazyka. Je však vhodné ji zkombinovat i s jinými přístupy, protože ve finále by většina lidí svou znalost anglického jazyka ráda využila při komunikaci či při využívání informací ze zahraničních zdrojů. Není nad to, když si na britském či americkém serveru přečtete zprávy, které se v českých novinách mnohdy objeví až o jeden nebo více dní později.

Obsah

anglická gramatika
Anglická gramatika je založená na dodržování pořádku slov ve větě a využívání mnoha slovesných časů.

anglická slovíčka
Slovní zásoba je základním kamenem jazyka. Anglická slovíčka je dobré vstřebávat v celých větách.

anglická výslovnost
Anglická výslovnost zahrnuje 44 základních zvuků hlásek, které zapisujeme fonetickými symboly.


anglická abeceda
Anglická abeceda má 26 písmen a neobsahuje diakritiku. Některé zvuky jsou tvořeny více znaky.

anglické knihy
Anglická literatura je velmi rozsáhlá, mnohé anglické knihy jsou na webu dostupné zdarma online.


Anglická gramatika

present simple
Přítomný čas prostý - gramatická pravidla tvorby a použití anglického času Present Simple.

present continuous
Přítomný čas průběhový - gramatická pravidla tvorby a použití anglického času Present Continuous.

past simple
Minulý čas prostý - gramatická pravidla tvorby a použití minulého prostého anglického času Past Simple.


Anglické knihy

anglická literatura - kategorie
Při vyhledávání anglické literatury nám pomůže rozdělení anglických knih do několika kategorií.


www.anglista.cz
English language
gramatika, slovíčka, výslovnost, online knihy